עסקים בגינאה המשוונית

גינאה המשוונית פתוחה לעסקים בגינאה המשוונית עבור אזרחי ישראל ומקדמת יוזמות בתחומי הבריאות, התשתיות, התיירות, התחבורה, הנדל"ן ועוד.

צרו קשר עם שגרירות גינאה המשוונית בישראל לקידום שיתופי פעולה עם המדינה.

בראיון עם נשיא גינאה המשוונית, הוא סיפר על החזון שלו לעסקים בגינאה המשוונית ולקידום המדינה: 

"החזון שלי הוא ראשית,להביא לכך שנתפקד באופן עצמאי, כלומר שאנחנו צריכים לעבוד בעצמנו ולא לחכות שצד שלישי יעשה זאת.

ולמען העבודה הזאת אנחנו משקיעים מאמצים כדי להכשיר את הצעירים שלנו,

כי הצעירים הם המפתח, הם יורשי עתיד האומה הזאת.

למזלנו, הצלחנו להקים ארגון של צעירים של גינאה המשוונית שעובדים מצוין מבחינה פוליטית.

והנוער שלנו מתגבש עכשיו, כי העדר מוסדות חינוך עיכב אותנו במידה רבה.

 אבל עכשיו, בזכות האוניברסיטאות שלנו, אנחנו מכשירים את הצעירים שלנו,

 שהם למעשה כבר נוטלים על עצמם את האחריות הפוליטית, החברתית, הכלכלית של המדינה.מרבית הצעירים שלנו הם אלו שעובדים הלכה למעשה

 למען פיתוח גינאה משוונית."